Oppenheimer 2023

Oppenheimer

HD 8.101 181 Phút
Với nhân vật trung tâm là J. Robert Oppenheimer, nhà vật lý lý thuyết người đứng đầu phòng thí nghiệm Los Alamos, thời kỳ Thế chiến II. Ông đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan, tiên phong trong nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân, và được coi là một trong những “cha đẻ của bom nguyên tử”.

Phim Tương Tự

HD

The Elephant Man

1980 Movie
HD

Giải Thoát

2002 Movie
HD

Cánh Cung

2005 Movie
HD

Ask the Dust

2006 Movie
HD

1984

1956 Movie
HD

Paranoid Park

2007 Movie
HD

Lorenzo's Oil

1992 Movie
HD

Indigènes

2006 Movie
HD

No Good Deed

2002 Movie
HD

Nhà Ái Quốc

2000 Movie
HD

Перегон

2006 Movie
HD

Infinity

1996 Movie
HD

Moonstruck

1987 Movie

Đề xuất Phim